Over e-liquid | Easy Vapes

E-liquid is uitsluitend bedoeld voor het gebruik in het opzetstuk (bijv. een Clearomizer) van uw elektronische sigaret of persoonlijke verdamper (PV).
De Vloeistof die wordt gebruikt in e-sigaretten heeft 3 (en mogelijk 4) hoofdbestanddelen, namelijk PG, VG en smaakstoffen (en mogelijk nicotine). Op deze pagina geven we aan wat deze producten precies zijn.
 

Wat is PG?

Propyleen Glycol (PG) is een kleurloze, geurloze en viskeuze vloeistof die veelal gebruikt wordt in farmaceutica, cosmetica, voedsel (voorbereiding) en industriële applicaties. Het wordt door instanties gekeurd als veilig voor inname.

Gezien het grote toepassingsgebied wordt het dagelijks door veel mensen gegeten, verteerd, geïnhaleerd in de longen en geabsorbeerd door de huid. Het is te vinden in medicijnen, zeep, shampoo, ijs, gebak, frisdrank, hondenvoer, rookmachines (in theaters en discotheken) en nog veel meer.

Door het lage vriespunt wordt PG gebruikt als anti-vries in producten waar menselijk contact mogelijk is, zoals in drinkwater.

Is PG schadelijk bij inhalering?

Een in 1997 gepubliceerd rapport over de giftigheid van PG concludeert dat zelfs bij concentraties hoger dan die in rookmachines inhaleren van PG geen zorgen met zich meebrengt.

Een ander rapport over vernevelde PG concludeert eveneens dat inhaleren van de stof op zijn damppunt geen schade veroorzaakt.

Een laatste onderzoek waarin alle bekende medische data is meegenomen concludeert dat PG geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt en dat toekomstig onderzoek niet meer nodig zal zijn.

Wat is VG?

VG staat voor Vegetable Glycerin, waarvan de vertaling Plantaardige Glycerine is. VG is ook bekend als Glycerol en is een natuurlijke stof die bestaat uit plantaardige vetten. VG is in veel aspecten vergelijkbaar met PG en wordt ook in veel dezelfde toepassingen gebruikt (farmaceutica, voedsel enz.) Het wordt door instanties gezien als veilig en geclassificeerd als calorische micronutriënt, geschikt voor consumptie.

Door zijn smaak wordt VG gebruikt als zoetmaker en bevochtiger in veel eetbare producten. Door het lage vriespunt wordt ook VG gebruikt als anti-vries in producten waar menselijk contact mogelijk is.

Is VG schadelijk bij inhalering?

VG wordt geclassificeerd als zijnde niet-giftig, niet-kankerverwekkend en niet-mutageen. In de concentraties gebruikt in elektrisch roken zijn zelfs de hevigste dampers veilig van schade. Onderzoek op ratten wijst uit dat hoge concentraties VG bij inhaleren geen schade veroorzaken aan de longen, het lever, de nieren, de hersenen of het hart.

Onderzoek met buiten proportioneel hoge concentraties VG laat zien dat er verwaarloosbare, omkeerbare en niet-kanker-verwekkende celveranderingen plaatsvinden in cel-voering van de bovenste luchtwegen

Uit de verzameling van alle data wordt geconcludeerd dat de schadelijkheid van VG in de praktijk niet voorkomt en dat toekomstig onderzoek niet nodig wordt geacht. 

 

Wat is nicotine?

Nicotine is evenals caffeine een natuurlijke alkaloïde met pesticide eigenschappen. Beide stoffen zijn stimulansen in lage dosering en giftig in hoge dosering. Beide stoffen zijn ook verslavend. Nicotine wordt gezien als negatief omdat het wordt geassocieerd met tabak. Wat mensen vaak echter niet weten is dat nicotine niet zorgt voor de meest schadelijke effecten van tabaksproducten. Nicotine is niet kankerverwekkend, veroorzaakt geen emfyseem en geen chronische bronchitis. Het is één van de (meer dan) 4000 chemicaliën welke voorkomen in tabaksrook. Veel van deze chemicaliën zijn schadelijk en zeker 26 zijn kankerverwekkend.

Ook is nicotine niet de enige reden dat tabak verslavend is. Onderzoek wijst uit dat monoamine oxidase remmers (MAOI) in tabak deels verantwoordelijk zijn voor de verslavende effecten van tabak en verantwoordelijk zijn voor het versterken van de verslavende effecten van nicotine.

Is nicotine schadelijk?

Het gevaar van nicotine gebruik, los van tabak, is beperkt maar niet onbestaand. Onderzoekers hebben ratten blootgesteld aan vernevelde nicotine (20 uur per dag, 5 dagen per week, voor een duur van 2 jaar). Tijdens het onderzoek is 2 maal de concentratie nicotine van zware rokers gebruikt op de ratten en de onderzoekers vonden geen hoger sterfrisico, geen aderverkalking en geen verhoging van tumor groei. Nicotine kan echter schadelijk zijn voor het hart, bloeddruk, bloedvaten en het ongeboren kind. De schadelijke effecten van nicotine zijn groter voor jongeren.

Let op! Het gevaar van Nicotine is welliswaar bij inhalering in redelijke dosering beperkt, maar wel giftig en schadelijk bij hoge dosering.
Bij inname van nicotine in hoge doseringen kan het vergiftiging veroorzaken met nare gevolgen. Consumeer uw e-liquid dus nooit op een andere manier dan het goede gebruik in een e-sigaret. Een giftige dosering is bij een minderjarige en bij dieren aanzienlijk sneller bereikt dan bij een volwassen mens, bewaar daarom uw vloeistoffen buiten bereik van kinderen en huisdieren.

Waar zijn de smaakstoffen die worden gebruikt van gemaakt?

De smaakstoffen die gebruikjt worden in E-liquids zijn op een basis van Propyleenglycol (PG) en oplosbaar in water. De smaakstoffen zijn niet op oliebasis en geschikt voor gebruik in voedsel.

Mogelijke ingrediënten: