Onderzoeken | Easy Vapes

Pagina: 1 2

Onderzoek naar uitgeademde damp van Elektronische Sigaretten in vergelijking met uitgeademde lucht van normaal mens.

Uitkomst: Organische componenten in uitgeademde damp van een e-sigaret, vergelijkbaar met uitgeademde lucht van normaal mens. Waarden die worden gemeten in zowel lucht als damp zijn ruim onder de 1% van de Maximaal Aanvaarde Concentraties (MAC-Waarden).
Bron

8 maanden durend onderzoek naar nicotine consumptie van E-sigaret gebruikers.

Uitkomst: 42% gestopt met roken in de eerste maand van E-sigaret gebruik. 16,2% moest hiervoor hun nicotine gehalte verhogen. 64,9% heeft hun nicotine verbruik juist verlaagd. 12% van het totaal gebruikte na 8 maanden minder dan 5% nicotine in hun producten.
Een grote meerderheid van de onderzochte verklaarde tijdens het onderzoek een verbetering in conditie en in smaak- en reukorganen te ervaren.
De afhankelijkheid van het product die men voelt was aanzienlijk lager bij de elektronische sigaret dan dat deze was bij de tabakssigaret.
Bron

European Society of Cardiology presenteerde in 2013 in Amsterdam het onderzoek naar de acute gevolgen van zuurstof- en bloedtransport naar het hart bij het gebruik van Elektronische Sigaretten ten opzichte van tabakssigaretten.

Uitkomst: Na het gebruik van 2 tabakssigaretten wordt een gemiddelde daling gezien van 16% bloedtransport naar het hart en een verhoging van 19% in weerstand in de aderen. Bij elektronische sigaretten daarentegen wordt geen verschil gemeten na gebruik t.o.v. geen gebruik.
Bron

Onderzoek naar effectiviteit van Elektronische sigaretten als schade beperkend middel

Uitkomst: Elektronische sigaretten zijn een vele malen veiliger alternatief voor tabakssigaretten. De onderzoekers spreken tevens hun zorgen uit over de negatieve gevolgen van regulering van de producten.
Bron

Onderzoek naar effectiviteit van Elektronische sigaretten als schade beperkend middel

Uitkomst: Na 24 weken heeft 32,5% het gebruik van tabakssigaretten gehalveerd met behulp van elektronische sigaretten. 12,5% heeft het tabaksgebruik verlaagd met 80%. 22,5% gebruikte na 24 weken geen tabaksproducten meer. Onderzoekers concluderen dat de E-sigaret een substantiële reductie van tabaksgebruik teweeg brengt zonder significante bijwerkingen.
Bron

Onderzoek naar de acute gevolgen van het gebruik en passief gebruik van elektronische sigaretten.

Uitkomst: Elektronische en tabakssigaretten verspreiden op een vergelijkbare manier nicotine door het lichaam (Cotinine test). Zowel het gebruik als het passief gebruik van een elektronische sigaret veroorzaken geen significante gevolgen aan het functioneren van de longen op korte termijn, in tegenstelling tot tabakssigaretten.
Bron

Onderzoek naar cytotoxische potentie van E-liquid t.o.v. sigarettenrook.

Uitkomst: Onderzoekers concluderen dat de damp van elektronische sigaretten significant minder cytotoxisch (schadelijk voor cellen) is dan sigarettenrook.
Bron

 
Pagina: 1 2